Projekty UE

MIROLA Sp. z o. o. (ul. Mikołowska 129, 43-180 Orzesze) realizuje projekt pt. „Optymalizacja procesów biznesowych w obszarze produkcji, usług, logistyki, obsługi reklamacji i zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o innowacyjny system informatyczny zgodny z koncepcją Przemysłu 4.0”.

Zakres projektu obejmuje:

  • 1. wytworzenie i wdrożenie oprogramowania dedykowanego składającego się z modułów funkcjonalnych: Elektroniczna Teczka, Planowanie Produkcji, Technologia Produkcji, Elektroniczna Dokumentacja Warsztatowa, Akordowy System Wynagrodzeń, Logistyka, Planowanie Usług, Reklamacje,
  • 2. zakup sprzętu informatycznego w postaci panelowych komputerów przemysłowych, przewodowych i bezprzewodowych czytników kodów kreskowych, zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek etykiet oraz punktów dostępowych.

Inwestycja ma na celu optymalizację procesów biznesowych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, produkcji (w tym zaopatrzenia), realizacji usług, logistyki oraz obsługi reklamacji. Spółka w wyniku jego realizacji będzie mogła prowadzić zarządcze, operacyjne i pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno-komunikacyjne. Inwestycja prowadzi do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się w modele B2E (Business to Employee) oraz B2B (Business to Business). W ramach projektu zostanie wdrożona innowacja technologiczna (procesowa) i nietechnologiczna (organizacyjna). Przedsięwzięcie wygeneruje 1 nowe miejsce pracy.

Wartość projektu: 1 033 630,50 PLN
Wartość dofinansowania: 418 600,00 PLN
Termin realizacji: 2019-04-01 – 2020-05-15

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

Open chat
1
💬 Need help?
MIROLA
Hello 👋
Mirola here - Balance of light and shadow.
We work from Monday to Friday from 8 am to 15 pm.
Can we help you?